Školská rada

Školská rada při SŠAI sděluje rodičům, kteří by měli zájem zastupovat neplnoleté žáky v tomto orgánu školy, že se mohou přihlásit v sekretariátu školy a studentům, kteří by měli zájem o práci v tomto orgánu školy, že mohou kandidovat do 27. 9. 2018. Podmínkou je plnoletost. Další

Týdny mediálního vzdělávání na SŠAI

V rámci týdnů mediální výchovy měli možnost žáci školy vidět film: Co dokáže lež (autor Ondřej Kundra) a besedovat s novinářkou Silvií Lauder nad současnou mediální scénou. Otázky se týkaly fakenews, dezinformačních webů i běžné práce novinářů. Někteří budou mít možnost prohloubit své znalosti ještě v další výuce. Další

StreTech

Dne  6.6. 2018 se studenti tříd I3.A.a  I 3.B zúčastnili celostátní konference StreTech, jejímž cílem je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol. Jejich práce jsou zde prezentovány individuálně nebo kolektivně a to formou posteru, modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. Další

Umění, foto a já – 5. ročník

V průběhu tohoto školního roku proběhl již 5. ročník školní soutěže Umění, foto a já. Soutěž je určena všem žákům prvních ročníků maturitních oborů a prolíná se předměty společenskovědními (CJL, DEJ) a informačními (IKT, DIM). Další