Turci na Weilovce

Ve dnech 20. – 28. března 2017 naši školu navštívila studijní skupina z Technického lycea v tureckém Tavşanli. Osmnáct žáků s tříčleným doprovodem absolvovalo výuku odborných IT předmětů z oblasti hardwaru, operačních systémů a počítačových sítí. Další

Soutěž Sapere

V mezinárodní soutěži SAPERE – vědět jak žít reprezentovali, pod vedením Ing. D. Boušové, naši školu vítězové školního kola Michal Černý, Daniel Dubský a Maxim Sedláček. V okresním kole byli druzí, i jim patří naše gratulace. Další

Soutěž Finanční gramotnost

Celostátní soutěže Finanční gramotnost, konané pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana, se za naši školu zúčastnili vítězové školního kola Tomáš Veselý, Martin Hanzl a Eva Jirglová – studenti oboru Podnikání pod vedením Ing. D. Boušové. V okresním kole získali diplomy MŠMT za 3. místo. Gratulujeme. Další