Židovské muzeum – exkurze třídy T1. A

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se třída T1. A zúčastnila v odpoledních hodinách exkurze do Židovského muzea.

Žáci se seznamovali s dějinami Židů a židovským náboženstvím. Poutavou formou objevovali židovské tradice, zvyky a kulturu. Postupně si prohlédli tři objekty Židovského muzea, a to Staronovou synagogu, Pinkasovu synagogu a Starý židovský hřbitov. Erudovaný výklad nám poskytla paní Denisa Glacová, lektorka oddělení pro vzdělávání a kulturu. Prohlídka žáky zaujala a celá školní akce se úspěšně vydařila.