Dobrodruhy proti své vůli

V pátek 8. a 15. prosince se žáci tříd I1. A, I1. B a T1. A zúčastnili workshopu pořádaného Židovským muzeem. Na počátku lektorka představila osudy lidí z druhé světové války, popsala jejich život v protektorátu. Workshop založen na dopisech československých židovských emigrantů z doby druhé světové války, které našla v pozůstalosti svého otce, Oswalda Holzera, Joanie Holzer Schirm. Žáci s dopisy pracují a sami se pokouší odhalit, jaký byl život konkrétních lidí, jejich osudy, zda válku přežili, kam utekli, kde žili po válce…