Matematický klokan

pátek 16. 3.2018 proběhne soutěž
Matematický Klokan 2018.
Do soutěže se zapojí 60 studentů ze studijních oborů.
Soutěž probíhá 4. a 5. vyučovací hodinu v učebnách N205 a N207 dle rozpisu níže. Jmenné seznamy jsou vyvěšeny na učebnách.
Začínáme v 10,45 hodin.
N205 – třídy I3.A, I2.B a většina studentů I1.A
N207 – třídy I4.B, I3.B, T1.A, I2.A, I1.B a někteří studenti I1.A