Sollertia 2018

Dne 10. 4. 2018 proběhla soutěž Sollertia, vyhlášená MHMP. Byla určena pro učební obor Mechanik opravář motorových vozidel. V prvním kole soutěže samotní žáci tříd M3. A a M3. E, hodnotili své spolužáky, a tak vznikl úzký okruh těch, kteří postoupili do druhého kola. Tam upravili nominaci učitelé odborných předmětů a odborného výcviku. Do finále, které se konalo na našem odloučeném pracovišti v Libuši postoupili nejlepší žáci těchto škol.

Akademie řemesel Zelený Pruh
COPTH Poděbradská
SOU Radotín
SŠAI Weilova

Naší školu reprezentoval žák M3. A Lukáš Hubka, který ze všech žáků zúčastněných škol uspěl nejlépe. Lepší byl pouze vyzyvatel, náš bývalý absolvent, dnes profesionál u firmy TUKAS a.s.
Dík patří i náhradníkovi Matěji Sobelovi ze třídy M3. E, který se také svědomitě na soutěž připravoval.
Za úspěch v soutěži jsou také zodpovědní všichni učitelé, kteří se na přípravě našich reprezentantů podíleli. Všem patří poděkování.
Slavnostní vyhlášení soutěže bude provedeno 14. 5. 2018 od 15:00 v Brožíkově sále Staroměstské radnice.