Exkurze do Franz Kafka Museum

V úterý 10. 4. 2018 se třída I3. B zúčastnila v odpoledních hodinách exkurze do Franz Kafka Museum v Praze na Malé Straně.

 Žáci si měli možnost prohlédnout moderní multimediální výstavu a seznámit se tak originálním způsobem s osobností a tvorbou slavného pražského rodáka, světově proslulého spisovatele Franze Kafky (1883 – 1924).