Středoškolák roku 2018

Soutěž, pořádaná organizací ProStředoškoláky.cz, oceňuje žáky, kteří na sobě ve svém volném čase usilovně pracují. Účastníci soutěže se zpravidla účastní věděckých projektů, věnují se umělecké tvorbě, podnikají nebo pomáhají lidem ve svém okolí. Takových žáků se našlo a navzájem propojilo již přes 500.

Soutěž je nyní oficiálně spuštěna a registrace budou otevřené až do 13. května pro všechny středoškoláky, kteří se nebojí překročit své limity!