Automobileum 2018

Ve dnech 16. – 17.5. 2018 se naše škola spolu se školou SPŠ – Dopravní, účastnila celorepublikové dopravní soutěže Automobileum 2018  pořádané SOU a SOŠ Hradec Králové, Vocelova 1338, za kraj Hl.Praha. Na této soutěži nás reprezentovali Jiří Dauth a Jaroslav Šikýř, kteří se v silné konkurenci neztratili a spolu s Pavlem Vodičkou a Jiřím Folprechtem z SPŠ Dopravní a.s. obsadili krásné 6. místo ze 14 krajů.