Vyhláška 50 / 78 sb /§ 5

Ve dnech 18.6.-19.6.-2018 vždy od 13:15 se bude konat školení pro zkoušku z 50 / 78 sb /§ 5. Dne 20.6. od 13:15 bude písemný test. Cena je 350 Kč / osoba.

Podmínkou pro vystavení osvědčení je maturitní vysvědčení. Je možné dodat v září, poté bude vydáno osvědčení s datem maturity. Předběžné přihlášky na: . Závazná přihláška a peníze před prvním školením.