ArtBotič

Společnost ArtBotič, za podpory Magistrátu hl. m. Prahy, vyhlašuje již sedmým rokem celostátní literární soutěž ArtBotič. Téma soutěže je vypsáno během měsíce ledna, práce pak musejí být odeslány nejpozději do konce dubna. Cílem soutěže je podpora českého jazyka, kreativity, podpora duševního rozvoje, generační porovnání a hledání životních hodnot a pohledů na život, vzájemné propojení a obohacení.

Soutěž má svoje pevná pravidla, téma je psáno formou prózy nebo poezie, které mohou zpracovat všechny věkové kategorie.

Děti, mládež, studenti SŠ a VŠ
I.   kategorie (6 – 11 let)
II.  kategorie (12 – 15 let)
III. kategorie (16 – 26 let) – v této kategorii soutěží žáci SŠAI

Pro dospělé a seniory
I.   kategorie (27 – 40 let)
II.  kategorie (41 – 59 let)
III. kategorie (od 60 let)

Vyhlášení výsledků probíhá v důstojném prostředí refektáře Emauzského kláštera. Večerem provází ředitelka společnosti ArtBotič  Helena Bendová, pravidelným účastníkem je patron soutěže, spisovatel PhDr. Martin Petiška (letos byl omluven). Magistrát hl. m. Prahy zastupuje Mgr. Irena Ropková, MČ Praha 2 radní Ing. Alexandra Udženija a Ing. Jaroslav Šolc.

Výsledky studentů a jejich práce

Adéla Neradová P1. A Zvláštní cena poroty
Jakub Kolář I3. A 3. místo (próza)
Matouš Hudec T4. A 3. místo (próza)