Umění, foto a já – 5. ročník

V průběhu tohoto školního roku proběhl již 5. ročník školní soutěže Umění, foto a já. Soutěž je určena všem žákům prvních ročníků maturitních oborů a prolíná se předměty společenskovědními (CJL, DEJ) a informačními (IKT, DIM).
Ze 126 soutěžních prezentací porota vybrala čtyři nejlepší práce. Jejich autoři se sešli na přátelské popovídání v ředitelně školy, byli oceněni diplomem a drobnými dárky. Čtvrté místo obsadil Denis Osmančevič z I1. A, první tři místa náležela autotronikům. Třetí místo: Jaroslav Rataj, druhé místo Vojtěch Wolf a místo první Šimon Pretl.
Gratulujeme!