StreTech

Dne  6.6. 2018 se studenti tříd I3.A.a  I 3.B zúčastnili celostátní konference StreTech, jejímž cílem je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol. Jejich práce jsou zde prezentovány individuálně nebo kolektivně a to formou posteru, modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku.

Studenti měli možnost shlédnout prezentace studentek a studentů středních škol z celé ČR, jejichž témata byla převážně technická, ale i přírodovědná a umělecká. Prezentace studentek a studentů byly individuální i kolektivní a proběhly mezi od 10 hodin  do 12 hodin. V závěru proběhlo slosování anketních lístků, 5 vylosovaných účastníků dostala ceny ve formě reklamních předmětů Strojní fakulty ČVUT – tričko, fleška, disketa atd

Po obědě od 13. hodin měli účastníci možnost podle svého zájmu prohlédnout si některou z fakult ČVUT v Dejvicích.

Studenti se zde také dozvěděli o možnosti absolvování bezplatného kurzu robotiky, kde si mohou sestrojit svého robota. Kurz bude třídenní a proběhne v červenci na Fakultě  robotiky a kybernetiky v Dejvicích.

Návštěva této akce studenty nejen obohatila o cenné informace, ale výsledky  prezentujících studentek a studentů bylo pro ně motivující. Přínosem bylo i to, že se mohli seznámit  s prostředím ČVUT, jehož studenty se někteří z nich chtějí stát.