Školská rada

Školská rada při SŠAI sděluje rodičům, kteří by měli zájem zastupovat neplnoleté žáky v tomto orgánu školy, že se mohou přihlásit v sekretariátu školy a studentům, kteří by měli zájem o práci v tomto orgánu školy, že mohou kandidovat do 27. 9. 2018. Podmínkou je plnoletost.

Funkce a činnosti ŠR naleznete na stánkách školy.

Informace: Ing. D. Boušová, kabinet č. N118,
tel. linka: 242 456 109,
e-mail: