StreTech

Dne  6.6. 2018 se studenti tříd I3.A.a  I 3.B zúčastnili celostátní konference StreTech, jejímž cílem je umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol. Jejich práce jsou zde prezentovány individuálně nebo kolektivně a to formou posteru, modelu, případně elektronickou prezentací na notebooku. Další

Umění, foto a já – 5. ročník

V průběhu tohoto školního roku proběhl již 5. ročník školní soutěže Umění, foto a já. Soutěž je určena všem žákům prvních ročníků maturitních oborů a prolíná se předměty společenskovědními (CJL, DEJ) a informačními (IKT, DIM). Další