Portfolio

Mgr. Jaroslava Čapková (Čap)

Kontaktní údaje

 • Pracovní zařazení: Učitel
 • Telefon: 242456130
 • Místnost: N117
 • E-mail:

Konzultační hodiny

 • Lichý týden 1 (E): st10:00 - 10:40
 • Lichý týden 2 (F): st 10:00 - 10:40
 • Sudý týden 1 (A): st 10:00 - 10:40
 • Sudý týden 2 (B): st 10:00 - 10:40

Profesní portfolio

Nejvyšší dosažené vždělání

 • 1971-1976 Ped.F UK - obor český jazyk - německý jazyk(titul Mgr.)

Další dokončená vzdělání

 • 1996 - Fortbildung in Radolfzell von Goetheinstitut
 • 2010 Sächsisches Bildungsinstitut - Fortbildungsnachweis für Lehrer
 • 2012 - Masarykův ústav vyšších studií - 2 ročníky
 • 2014 - Kurz angličtiny na VOŠ Novovysočanská, Praha 9

Probíhající vzdělávání

 • 2003-2008-kurzy anglického jazyka 2009-2011kurzy anglického jazyka
 • 2011-2013 Projekt JARO I-III,výuka angl. jazyka pod záštitou Masarykova institutu a EU
 • 2011 - 12 JARO II. Jazykový kurz pod záštitou Masarykovy university
 • 2012-13 Masarykův ústav vyšších studií-třetí ročník v rámci Projektu jazykové a metodické vzdělávání ped. pracovníků na území hl.města Prahy Soukromé hodiny angličtiny
 • 2013 JARO II. - tříletý cyklus výuky anglic. jazyka při Masarykově institutu.
 • 2013 - léto - kurz konverzace v angl.
 • 2014 - VOŠ Novovysočanská - kurz angličtiny
 • 2014 - kurz angličtiny na škole
 • 2015-16 kurz angličtiny

Získané odborné certifikáty

 • 2006-získáno osvědčení od ČČK pro výkon zdravotníka na akcích školy
 • 2005-osvědčení lyžařského instruktora na 5 let
 • 2010-osvědčení lyžařského instruktora - doškolení
 • 2014 - osvědčení o absolutoriu kurzu Klimatické změny v kontextu rozvoje
 • 2014 osvědčení od Descartes - Proč je důležitá anglická výslovnost?
 • 2013-osvědčení o absolvování letní školy v rozsahu 3 dnů ve Strnadovském Mlýně
 • 2012 - osvědčení z Vzdělávacího institutu Středočeského kraje
 • 2010-osvědčení o účasti na semináři na téma" Komunikační a mediální výchova ve výuce CEJ ve středním odborném vzdělávání
 • 2010-Zadavatel pro státní maturity
 • 2011-Hodnotitel pro NEJ a CJL u pís. i úst.zkoušek státních maturit
 • 2011-Šetření energií v domácnostech-mezinárodní akce Čechů, Slováků a Němců.
 • 2011 - Osvědčení o absolutoriu kurzu Dynamka školní třídy a skupinová práce
 • 2011 - Certifikát z týdenního pobytu v Hamelnu - 3.část projektu
 • 2011 - Certifikát z týdenního pobytu v Praze ve spolupráci s Němci a Slováky
 • 2011 - Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu - Vzdělávací institut Středočeského kraje
 • 2012 - Certifikát o úspěšném absolutoriu v rámci Projektu jazykové a metodické vzdělávání
 • 2012 - Fond Sidus - certifikát za pomoc při veřejné sbírce
 • 2012 - Partners Czech - Ožehavá témata rozvojové spolupráce
 • 2013 - Práce s počítačem
 • 2013 - Život dětem - charita

Další absolvovaná školení

 • 1995 6 týdenní jazykový kurz v SRN
 • 2007- výcvikový program o diskriminaci od Partners Czech for Democratic Change International
 • 2013-letní škola Učitelské lázně aneb Rozhlédni se...
 • 2013- divadelní představení s KMD
 • 2013-kurz malby u akad. malířky
 • 2010 - 3 denní seminář v Brandýse nad Orlicí na téma Komenský
 • 2012 - seminář v Americkém centru na téma" Jsme součástí velkého průšvihu?
 • 2010 - školení řidičů pro služební vozy
 • 2010 - Míšeň - jazykový 14denní kurz.
 • 2012 - RKCP - Klima třídy, motivace, lepší výsledky žáků
 • 2013 - Policie ČR, přednáška na téma Postup při mimořádných událostech ve školských zařízeních
 • 2013 - Práce s počítačem
 • 2013 3denní seminář pořádaný Člověkem v tísni s názvem Učitelské lázně.
 • 2014 3 denní seminář na jižní Moravě pořádaný Člověkem v tísni.
 • 2014 - Descartes - Proč je důležitá správná anglická výslovnost?

Publikační činnost

 • Comenius Projekt - Saving Energy in Private Households, článek ve sloven. novinách Smena

Přednášky, konference a tisk

 • 2000-2008 akce pořádané KMD,návštěvy divadel společně se studenty
 • 1985-2008 akce dárcovství krve s plnoletými studenty, získána Plaketa Jánského
 • 2015 -2016 akce KMD se studenty do divadla
 • 2006-2008 akce Člověka v tísni- pořádání sbírek s finančním efektem pro postižené-Kuře Emil, Srdíčkový den, Projekt Šance.
 • 2011-12 Jaro II.- dlouhodobý projekt na výuku jazyků.
 • 2011-12 Světluška - charitativní akce, pomoc nevidomým.
 • 2012 časopis Účetní - článek o jazykových korekturách
 • 2013 Život dětem - charitativní akce na pomoc nemocným dětem
 • 2014 Srdíčkové dny - charitativní činnost
 • 2015 Charitativní činnost

Účast na projektech a grantech

 • 2010 - Cíle tisíciletí - projekt Inovativní učitel pod záštitou firmy Microsoft - umístění mezi 10 nejlepšími pracemi
 • 2010 - Srdíčkový den - charitativní sbírky konané každoročně
 • 2014 - Červená stužka - solidarita s lidmi HIV pozitivními - sbírka
 • 2014 - OS Život dětem - celostátní sbírka na podporu nemocných dětí
 • 2010-2012 Projekt Šetření energií v domácnostech ve spolupráci s Němci a Slováky
 • 2012 - Projekt Světluška, Projekt šance - sbírky na pomoc ohroženým dětem
 • 2010 - Květinka - humanitární program pro zneužívané děti
 • 2011 - Světluška - charitativní akce, finanční pomoc nevidomým.
 • 2011 - Srdíčkové dny - charita na nákup přístroj. a zdravot. zařízení.
 • 2011 - Projekt Comenius, dvouletý prokekt o šetření energie ve spolupráci s Němci a Slováky
 • 2012 - Projekt jazyk. a metodického vzdělávání
 • 2012Projekty na pomoc ohroženým dětem - Světluška, Srdíčkový den, Květinka
 • 2013 - Projekty na pomoc dětem i dospělým - Červená stužka - pomoc České společnosti AIDS,o.s.,Květinka,Dejte šanci dětem
 • 2013 - Týdenní workshop v SRN na téma Syndrom vyhoření
 • 2014 - Projekty Květinka a Světluška na pomoc postiženým
 • 2015-16 Projekty Život dětem, Světluška, Srdíčkový den, Boj proti AIDS

Úspěchy žáků

 • 2008 2 žáci z I 1.A literární soutěž z Respektu na téma Ekologie
 • 2008 - žáci T 4.A a I4.A pochvala za účast literár.soutěž z Literárních novin na téma Socialistická minulost
 • 2010 - žáci T2.A 3. místo v celostátní soutěži Člověk v tísni
 • 2011 - pochvala za účast v literár. soutěži Naše město.
 • 2012 - Literární soutěž Praha známá i neznámá
 • 2012 - Jeden den života v období normalizace - soutěžní rozhovory
 • 2013 - Student Klapuch z I2.B postoupil do finále v Soutěži o cenu Filipa Venclíka
 • 2014 - Účast na 3. ročníku literární soutěže ArtBotič pod záštitou M. Petišky. Aleš Taubr získal 1. místo v kategorii próza, Lukáš Soukup 1. místo a František Holec 3. místo v kategorii poezie,zvláštní cenu poroty obdržela Julija Novickaja
 • 2015 - Literární soutěž Filipa Venclíka