Turci na Weilovce

Ve dnech 27. 4. – 4. 5. 2017 naši školu navštívila studijní skupina z Technického lycea v tureckém Hatay. Sedmnáct žáků s dvoučlenným pedagogickým doprovodem absolvovalo výuku IT předmětů z oblasti programování, operačních systémů a zabezpečení aplikací. Další

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Uchazečům o studium na SŠAI bude písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydáváno proti podpisu zákonného zástupce (u nezletilého uchazeče) nebo zletilého uchazeče dne 3. května 2017 pro všechny formy vzdělávání od 14.00 do 18.00 hod. ve školní jídelně (přízemí vpravo od vchodu). K prokázání totožnosti je nutno předložit občanský průkaz (pas) nebo rodný list uchazeče.