Projekty

Projekt ŠABLONY PRO SŠAI

MŠMT vyhlásilo výzvu Č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I a naše škola využila tuto výzvu a podali jsme projekt, který nám byl schválen.

Název projektu dle MS2014+:                           Šablony pro SŠAI
Registrační číslo projektu dle MS2014+:           CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006693
Datum zahájení fyzické realizace projektu:       15. 07. 2017
Celková doba realizace projektu                        24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu       14. 07. 2019
Celkové způsobilé výdaje projektu                    1 530 469,00 Kč

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto šablony:

Personální podpora SŠ
III/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Aktivity rozvíjející ICT na SŠ
III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem projektu je zvýšení motivace žáků a omezení jejich neúspěšnosti ve škole, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráce školy se zaměstnavateli. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.