IZDS

Informační, Zabezpečovací a Docházkový Systém je internetový on-line systém pro vedení agendy na školách. Podobně, jako jiné systémy, umožňuje vést Školní matriku, tisknout vysvědčení, seznamy žáků, přehledy apod. Navíc však tento systém obsahuje i moduly evidence odborných pracovišť, servisů a vyhodnocování produktivních hodin žáků včetně návaznosti na ekonomický software. Napojení na databázi ISIC karet, objednávkového systému školní jídelny, autorizačních serverů školní počítačové sítě aj. Důležitým modulem je elektronická třídní kniha pro teoretické i praktické vyučování včetně všech výstupů.

V současné době systém rodičům a žákům nabízí:

 • detailní přehled o docházce žáka (přehled přítomnosti/nepřítomnosti/pozdních příchodů)
 • přehled o stavu omlouvání zameškaných hodin a pozdních příchodů
 • přehled probraného učiva v každém předmětu
 • přehled pochval a poznámek udělených vyučujícími a jinými zaměstnanci školy
 • statistika docházky na jednotlivé předměty
 • náhled průběžného hodnocení
 • on-line rozvrh včetně suplování

Školní on-line systém IZDS naleznete na adrese http://izds.skolahostivar.cz

Aktivace účtu

Aktivace přístupu pro rodiče

 • Rodiče studentů si mohou aktivovat přístup na kartě Aktivace přístupu pro rodiče
 • Do pole „jméno“ a „přijmení“ zadejte své jméno a přijmení s diakritikou (nikoliv jméno žáka),
 • do pole „e-mail“ zadejte e-mail, na který vám přijdou přihlašovací údaje, které budete používat pro přihlášení do systému IZDS,
 • do pole „rodné číslo“ zadejte rodné číslo Vašeho syna či dcery studující na škole SŠAI,
 • potvrďte údaje tlačítkem „Aktivovat přístup“.

Aktivace přístupu pro žáky

 • Naši studenti si mohou aktivovat přístup na kartě Aktivace přístupu pro žáky
 • Do pole „přihlašovací jméno“ zadejte jméno, kterým se přihlašujete na počítač ve škole,
 • do pole „heslo“ zadejte jméno, které používáte pro přihlašování na počítač ve škole,
 • do pole „nové heslo“ a „nové heslo znovu“ zadejte heslo, které budete používat pro přihlašování do systému IZDS.
 • potvrďte údaje tlačítkem „Aktivovat přístup“.

Upozornění: V případě, že se Vám nemůže na nějakém zařízení načíst web IZDS a máte nainstalovaný Avast Internet Security nebo jiný antivirový program nebo firewall, zkuste si projít jeho nastavení (povolte procházet zabezpečené webové stránky – https), případně si zadejte výjimku pro IZDS.