Naše škola

Charakteristika

Střední škola automobilní a informatiky (do 31.3.2011 s názvem Střední odborná škola a střední odborné učiliště) navazuje na tradici SOU autoopravárenského, nám. Míru 19, Praha 2 a SOŠ Pod Stanicí 2, Praha 10. Škola přichází s rozšířenou nabídkou jak učebních, tak především studijních oborů v moderních a nově vybavených prostorech.

Kromě odborných a zkušených pedagogických pracovníků zaručuje škola žákům a studentům velice moderní multimediální počítačové učebny, strukturované datové sítě včetně pevné linky na Internet , odborné elektrotechnické laboratoře, prostorné moderní učebny, velkou tělocvičnu s posilovnou, školní jídelnu, šatní skříňky, domov mládeže, lékaře a psychologa.

Odborný výcvik škola zabezpečuje ve vlastních dílenských prostorech (Školní servis Bohdalec (Odloučené pracoviště 2) a Školní servis Libuš (Odloučené pracoviště 4)) vybavených nejmodernějšími diagnostickými přístroji a technologiemi. K pořádání lyžařských kurzů a k rekreaci žáků slouží středisko Desná v Jizerských horách.

Škola si klade za cíl být moderní, náročná a zároveň přátelská.

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Bližší informace ke Školské radě

Galerie školy

Počítačové učebny

 

Třídy

 

Odborné třídy

 

Posilovna a tělocvična

 

Vybavení

Na kompletní galerii se pracuje.

 

Knihovna

Knihovna se připravuje na rekonstrukci

Jídelna

 

Hala

 

Šatna