Obory

Na naší škole budeme od roku 2017/2018 vyučovat tyto obory dle ŠVP:

Název oboru Počet přijímaných žáků Počet otevíraných tříd

Informační technologie(18-20-M/01)

4-leté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou

60 2

Multimediální komunikace(18-20-M/01)

4-leté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou

30 1

Autotronik(39-41-L/01)

4-leté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou

90 3

Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01)

3-leté denní střední vzdělání s výučním listem

90 3

Autolakýrník (23-61-H/01)

3-leté denní střední vzdělání s výučním listem

15 0.5

Karosář (23-55-H/02)

3-leté denní střední vzdělání s výučním listem

15 0.5

Podnikání (64-41-L/51)

2-leté denní nástavbové studium

30 1

Podnikání (64-41-L/51)

3-leté dálkové nástavbové studium

30 1

Provozní technika (23-43-L/51)

3-leté dálkové nástavbové studium

30 1

Provoz a ekonomika doprav (37-41-M/01)

4-leté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou

30 1

Autoelektrikář(26-57-H/01 )

1 rok v denní formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy oborů
vzdělávání středních škol ukončených maturitní zkouškou nebo závěrečnou učňovskou zkouškou

 30  1