Obory

Na naší škole budeme od roku 2017/2018 vyučovat tyto obory dle ŠVP:

Název oboru Počet přijímaných žáků Počet otevíraných tříd

Informační technologie(18-20-M/01)

4-leté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou

60 2

Multimediální komunikace(18-20-M/01)

4-leté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou

30 1

Autotronik(39-41-L/01)

4-leté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou

90 3

Mechanik opravář motorových vozidel (23-68-H/01)

3-leté denní střední vzdělání s výučním listem

90 3

Autolakýrník (23-61-H/01)

3-leté denní střední vzdělání s výučním listem

15 0.5

Karosář (23-55-H/02)

3-leté denní střední vzdělání s výučním listem

15 0.5

Podnikání (64-41-L/51)

2-leté denní nástavbové studium

30 1

Podnikání (64-41-L/51)

3-leté dálkové nástavbové studium

30 1

Provozní technika (23-43-L/51)

3-leté dálkové nástavbové studium

30 1

 

Přehled vzdělávacích dokumentů SŠAI pro školní rok 2017 – 2018 datum platnosti
kód oboru název oboru – ŠVP 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník počínaje 1. ročníkem
23-68-H/01 Mechanik a opravář motorových vozidel ŠVP ŠVP ŠVP 1.9.2008
23-55-H/02 Karosář ŠVP ŠVP ŠVP 1.9.2010
23-61-H/01 Autolakýrník ŠVP ŠVP ŠVP 1.9.2010
 
39-41-L/01 Autotronik ŠVP 1.9.2014
39-41-L/01 Autotronik ŠVP 1.9.2015
39-41-L/02 Autotronik ŠVP ŠVP 1.9.2016
 
18-20-M/01 Informační technologie ŠVP 1.9.2013
18-20-M/01 Informační technologie ŠVP ŠVP ŠVP 1.9.2015
18-20-M/01 Informační technologie – MMK ŠVP 1.9.2017
64-41-L/51 Podnikání (denní) ŠVP ŠVP 1.9.2015
 
23-43-L/51  Provozní technika ŠVP ŠVP ŠVP 1.9.2012
 
64-41-L/51 Podnikání (dálkové) ŠVP ŠVP ŠVP 1.9.2011