Výsledky 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2017/2018 - 2. termín:

Upozornění pro všechny uchazeče:

Dle novely § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona se zasílá písemné rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Odevzdání zápisového lístku je možné během otevíracích hodin školy, tedy v pondělí až čtvrtek mezi 7.30 a 15.00 a v pátek mezi 7.30 a 14.00.

Zde můžete zjistit svůj výsledek přijímacího řízení:

Datum narození zadávejte bez mezer a bez nul navíc - např. 8.5.2016.