Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2017/2018 - 1. termín:

Upozornění pro všechny uchazeče:

Dle novely § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona se zasílá písemné rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen ve vestibulu školy a na webových stránkách školy od 28. dubna 2017 od 15. hod, což je podle MŠMT nejdříve možný celostátní termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek je nutno odevzdat do 12. května 2017 včetně. Předání zápisového lístku je možné během otevíracích hodin školy, tedy v pondělí až čtvrtek mezi 7.30 a 15.00 a v pátek mezi 7.30 a 14.00. Jakýkoliv jiný postup, např. vyžadování zápisového lístku před výše uvedeným termínem, je protiprávní.

Uchazečům o studium na SŠAI bude písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vydáváno proti podpisu zákonného zástupce (u nezletilého uchazeče) nebo zletilého uchazeče dne 3. května 2017 pro všechny formy vzdělávání od 14.00 do 18.00 hod. ve školní jídelně (přízemí vpravo od vchodu). K prokázání totožnosti je nutno předložit občanský průkaz (pas) nebo rodný list uchazeče.

Zde můžete zjistit svůj výsledek přijímacího řízení:

Datum narození zadávejte bez mezer a bez nul navíc - např. 8.5.2016.