Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) naší školy nabízí žákům, rodičům i učitelům široké spektrum poradenských služeb.

Důraz klademe především na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat klientů, vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Členové týmu ŠPP využívají k rozhovorům se žáky, pedagogy i zákonnými zástupci, nově vybudované uzavřené místnosti, určené výhradně k těmto účelům, zajišťující klidné a příjemné prostředí školy (místnost S 207) – telefon 242 456 137

Naše cíle:

 1. individuální přístup ke každému žákovi
 2. docílit vyšší úroveň sociálního klima školy
 3. poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů
 4. koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 5. pomáhat žákům školy ohroženým předčasným ukončením studia
 6. nabízet vhodná řešení neúspěšným maturantům
 7. poskytovat metodickou podporu učitelům
 8. možno na podkladě vyšetření na PPP – testování
 9. tvorba individuálních vzdělávacích programů
 10. vytváření návrhů efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.
 11. hledání cest k řešení specifických problémů nejrůznějšího charakteru – šikana, záškoláctví a jiné.

Zde naleznete postupy pro řešení životních situace

Přijímací řízení do prvního ročníku střední školy

Přestup, změna oboru

Přerušení vzdělávání po splnění povinné školní docházky

Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky žáka střední školy

Změna oboru v rámci školy

Člen týmu Telefon/mail Konzultační hodiny
Místnost ŠPP: S 207 242 456 137
Ing. Milan Vorel
ředitel školy
242 456 101
milan.vorel@skolahostivar.cz
Pondělí 9.00 – 10.00
Středa 14.00 – 16.00
Mgr. Věra Hampejsová
zástupce ředitele školy
242 456 115
vera.hampejsova@skolahostivar.cz
Pondělí 9.00 – 9.30
Středa 12.00 – 13.00
Mgr. Milena Marešová
výchovný poradce
242 456 138
milena.maresova@skolahostivar.cz
Týden A: pátek 8.00 – 10.00
Týden B, E, F:pátek  8.50 – 10.50
PaeDr. Zuzana Dologhová
výchovný poradce
242 456 124
zuzana.dologhova@skolahostivar.cz
Týden A, B: úterý 9.55 – 10.40
Týden E, F: pátek 8.00 – 9.00
Mgr. Klára Limberská
metodik prevence
242 456 134
klara.limberska@skolahostivar.cz
Týden A, B: pondělí 10.45 – 11.30
Týden E, F: čtvrtek 10.45 – 11. 30
Mgr. Helena Sixtová
kariérový poradce
242 456 133
helena.sixtova@skolahostivar.cz
Pondělí: 12.45 – 13.45
Mgr. Hana Hrádková
vých. poradce – studující
242 456 134
hana.hradkova@skolahostivar.cz
Týden A: úterý 10.45 – 11.30
Týden E: středa 10:45 – 11.30
Týden B: středa 12.25 – 13.10
Týden F: středa 8.50 – 9.35
Mgr. Radovan Slavík
šk.psycholog, PPP Praha 10
605 372 415 / 778 520 567
slavik@ppp10.eu
Týden A: pátek 9.00 – 10.00
Mgr. Lucie Levitová
Spec. pedagog
lucie.levitova@skolahostivar.cz Čtvrtek: 8.00 – 12.00

Konzultace: kdykoli po domluvě telefonicky nebo mailem

Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Hodně úspěchů přeje tým pracovníků ŠPP